Chia sẻ của chị Lệ Thu - từ một khách hàng sử dụng sản phẩm nay đã trở thành đại lý khu vực TP.HCM:  "Qua rồi cái thời trẻ trâu lúc nào trong đầu cũng hỗn độn với mớ suy nghĩ : - Lấy chồng có con rồi còn ai ngắm nên không cần phải lo làm đẹp này nọ, gia đình chồng con là trên hết nên tập trung dồn hết sức lực vào để...