Sau thành công của 2 lần huấn luyện các nhà phân phối khu vực thành phố Hồ Chí Minh, C’Choi đã tổ chức 2 ngày huấn luyện chuyên sâu các nhà phân phối khu vực Phú Yên và Nha Trang, với sự đào tạo trực tiếp của CEO Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh và Project Manager Nguyễn Thị Kiều Trinh vào ngày 07 và ngày 08 tháng 07, năm 2018. Buổi huấn luyện đã được thực hiện thành công với sự tham gia đầy đủ của thành viên các khu vực.